Nhà đất tại Cà Mau

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"C\u00e0 Mau","districts":"[{\"district_id\":\"2100\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 C\\u00e0 Mau\"},{\"district_id\":\"2101\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1edbi B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2102\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n U Minh\"},{\"district_id\":\"2103\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u1ea7n V\\u0103n Th\\u1eddi\"},{\"district_id\":\"2104\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00e1i N\\u01b0\\u1edbc\"},{\"district_id\":\"2105\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea7m D\\u01a1i\"},{\"district_id\":\"2106\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ng\\u1ecdc Hi\\u1ec3n\"},{\"district_id\":\"2621\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n N\\u0103m C\\u0103n\"},{\"district_id\":\"2622\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa T\\u00e2n\"}]"}