Nhà đất tại Cà Mau

Cho thuê mặt kinh doanh

Cho thuê mặt kinh doanh

20 triệu200m² Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Cho thuê mặt bằng diện tích 200m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ Nguyễn Văn Biên, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau. Vị trí đường nội bộ. Giá 20 triệu. Liên hệ số 0914438738

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"C\u00e0 Mau","districts":"[{\"district_id\":\"2100\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 C\\u00e0 Mau\"},{\"district_id\":\"2101\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1edbi B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2102\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n U Minh\"},{\"district_id\":\"2103\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u1ea7n V\\u0103n Th\\u1eddi\"},{\"district_id\":\"2104\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00e1i N\\u01b0\\u1edbc\"},{\"district_id\":\"2105\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea7m D\\u01a1i\"},{\"district_id\":\"2106\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ng\\u1ecdc Hi\\u1ec3n\"},{\"district_id\":\"2621\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n N\\u0103m C\\u0103n\"},{\"district_id\":\"2622\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa T\\u00e2n\"}]"}