Cho thuê căn hô 2 phong ngu riêng biêt ngay trung tâm thanh phô full nôi thât diên tich kh

m_9GKRIu0sHc_1646464634.jpg
8422504_MW7gmBHKax_1646464637.jpg
8422504_Ck83WOZuJR_1646464641.jpg
8422504_1JTEWPRc4k_1646464645.jpg
thum-m_9GKRIu0sHc_1646464634.jpg thum-8422504_MW7gmBHKax_1646464637.jpg thum-8422504_Ck83WOZuJR_1646464641.jpg thum-8422504_1JTEWPRc4k_1646464645.jpg
CHO THUÊ CĂN HÔ 2 PHONG NGU RIÊNG BIÊT NGAY TRUNG TÂM THANH PHÔ FULL NÔI THÂT DIÊN TICH KHUNG 80M² GIA 5 TRIÊU/ THÁNG CO GIAM CHO KHACH THIÊN CHI
Khu vưc: Lôc Tho
Đương ôtô
Khu dân tri cao,an ninh
Gân: Biên 200m, VinComplaza 500m, chơ, trương hoc...
Diên tich: 80m²
Gôm: 1 phong khach, 1 bêp, 2 phong ngu riêng biêt, 2 WC, sinh hoat riêng biêt 1 tâng.
Nôi thât: full đây đu tiên nghi ko thiêu thư gi
Gia: 5 triêu/ tháng co thương lương nhe.
Chi phi : Điên 4k, nươc 100k, ko tôn thêm phí nao khac
Ưu tiên hơp đông lâu dai it nhât 1 năm trơ đi.
Coc 1 thanh toan 1

Đặc điểm

  • Căn hộ
  • 80m²
  • Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
  • Mặt tiền

Liên hệ

  • Hoang Thị Hằng
  • 0562945667
Ngày 26/10/2023

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"r","cate":"C\u0103n h\u1ed9 cho thu\u00ea","city":"Kh\u00e1nh Ho\u00e0","districts":"[{\"district_id\":\"2283\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Nha Trang\"},{\"district_id\":\"2284\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Cam Ranh\"},{\"district_id\":\"2286\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ninh H\\u00f2a\"},{\"district_id\":\"2285\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u1ea1n Ninh\"},{\"district_id\":\"2287\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Di\\u00ean Kh\\u00e1nh\"},{\"district_id\":\"2288\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kh\\u00e1nh V\\u0129nh\"},{\"district_id\":\"2289\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kh\\u00e1nh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2605\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Cam L\\u00e2m\"}]","district":"Th\u00e0nh ph\u1ed1 Nha Trang"}