Nhà mặt tiền cho thuê tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt phố 275 phố huế

Cho thuê nhà mặt phố 275 phố huế

1 triệu82m² Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 82m². Địa chỉ Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 1 triệu. Liên hệ số 0984167552

Cho thuê nhà mặt phố kim ngưu 200m2, mặt tiền 13m.

Cho thuê nhà mặt phố kim ngưu 200m2, mặt tiền 13m.

100 triệu200m² Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 200m² (13m x 16m). Địa chỉ Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 100 triệu. Liên hệ số 0834397793

Mặt bằng phố tuệ tĩnh 13m mặt tiền

Mặt bằng phố tuệ tĩnh 13m mặt tiền

120 triệu80m² Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 80m². Địa chỉ Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 120 triệu. Liên hệ số 0934696716

Cho thuê cửa hàng số 86 đại cồ việt hn

Cho thuê cửa hàng số 86 đại cồ việt hn

8 triệu22m² Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 22m² (2m x 11m). Địa chỉ Số 86 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vị trí mặt tiền, hướng nam. Giá 8 triệu

Cho thuê cửa hàng số 86 đại cồ việt hà nội

Cho thuê cửa hàng số 86 đại cồ việt hà nội

8 triệu22m² Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 22m² (2m x 11m). Địa chỉ Số 86 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vị trí mặt tiền, hướng nam. Giá 8 triệu

{"transaction":"r","currency":"trieu","cate":"Nh\u00e0 m\u1eb7t ti\u1ec1n cho thu\u00ea","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]","district":"Qu\u1eadn Hai B\u00e0 Tr\u01b0ng"}