Nhà mặt tiền cho thuê tại Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng

Kẹt tiền bán gấp

Kẹt tiền bán gấp

930 triệu102m² Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 102m² (2m x 0m) sổ đỏ. Địa chỉ Phường Lộc Phát, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vị trí mặt tiền. Giá 930 triệu. Liên hệ số 097330576

Sở hữu toạ độ đẹp nằm ngay trên đường tản đà

Sở hữu toạ độ đẹp nằm ngay trên đường tản đà

3 triệu1535m² Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 1535m² (2m x 0m) sổ đỏ. Địa chỉ Xã ĐamB’ri, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vị trí mặt tiền. Giá 3 triệu. Liên hệ số 097330576

Cần bán 600m2, đất trồng cây ăn trái, nuôi gà thả cá

Cần bán 600m2, đất trồng cây ăn trái, nuôi gà thả cá

900 triệu600m² Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng

Cho thuê nhà mặt tiền diện tích 600m² (2m x 0m) sổ đỏ. Địa chỉ Phường Lộc Phát, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vị trí mặt tiền. Giá 900 triệu. Liên hệ số 097330576

{"transaction":"r","currency":"trieu","cate":"Nh\u00e0 m\u1eb7t ti\u1ec1n cho thu\u00ea","city":"L\u00e2m \u0110\u1ed3ng","districts":"[{\"district_id\":\"2317\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 \\u0110\\u00e0 L\\u1ea1t\"},{\"district_id\":\"2318\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 B\\u1ea3o L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2608\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ea3o L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2319\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ea1c D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2320\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u01a1n D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2321\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ee9c Tr\\u1ecdng\"},{\"district_id\":\"2322\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u00e2m H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2323\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Di Linh\"},{\"district_id\":\"2324\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea1 Huoai\"},{\"district_id\":\"2325\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea1 T\\u1ebb\"},{\"district_id\":\"2326\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00e1t Ti\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2607\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110am R\\u00f4ng\"}]","district":"Th\u1ecb x\u00e3 B\u1ea3o L\u1ed9c"}