Nhà xưởng cho thuê tại kcn đồng văn 1. tỉnh hà nam

150 triệu 3000m² Huyện Duy Tiên, Hà Nam
m_QrUYcCgtwi_1715827838.jpg
9132044_o97e3DVXps_1715828298.jpg
9132044_I5fPo7gilz_1715828305.jpg
thum-m_QrUYcCgtwi_1715827838.jpg thum-9132044_o97e3DVXps_1715828298.jpg thum-9132044_I5fPo7gilz_1715828305.jpg
Cho thuê kho xưởng tại QL1, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam. Diện tích 3000 m2, ngang m, dài m. Hợp đồng, Mặt tiền. Giá 150 triệu

Đặc điểm

  • Kho xưởng
  • 3000m²
  • Ql1, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam
  • Mặt tiền
  • Hợp đồng

Liên hệ

  • Nguyễn Minh Tuấn
  • 0912188010
Ngày 16/05/2024

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"r","cate":"Kho x\u01b0\u1edfng cho thu\u00ea","city":"H\u00e0 Nam","districts":"[{\"district_id\":\"2226\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Ph\\u1ee7 L\\u00fd\"},{\"district_id\":\"2227\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh L\\u1ee5c\"},{\"district_id\":\"2228\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Duy Ti\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2229\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kim B\\u1ea3ng\"},{\"district_id\":\"2230\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u00fd Nh\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2231\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Li\\u00eam\"}]","district":"Huy\u1ec7n Duy Ti\u00ean"}