Tôi cân tiên ban nha riêng chinh chu hem xe hơi tranh nhau, đương kinh dương vương, phương

6.6 tỷ76m² Quận 6, Hồ Chí Minh
m_5u4pxz3Vnm_1618039926.jpg
.
cần bán căn không lỗi phong thủy đương Kinh Dương Vương
Nha kêt câu 1 trêt 1 lâu, tông 3 phong ngu, 3 Wc, phong giăt đô.
Khu dân tri cao, an ninh qua tôt, co camera giam sat 24/24h.
Khu kinh doanh hoăc cho thuê sâm uât nhât quân 6.
Nhâ gân vòng xoay phu lâm, gân trương GTVT3, Gân siêu thi, vi tri qua tuyêt vơi, tiên ich xung quanh không thiêu thư gi.
Sô hông vuông vưc, không lôi phong thuy.
Nhà thật Giá thật.
LH: Vạn Tam: 0796685719

Đặc điểm

  • Nhà mặt tiền
  • 76m²
  • Quận 6, Hồ Chí Minh
  • Mặt tiền
  • Sổ đỏ

Liên hệ

  • Lê Vạn Tam
  • 0796685719
Ngày 10/04/2021
{"transaction":"s","cate":"Nh\u00e0 m\u1eb7t ti\u1ec1n c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","districts":"[{\"district_id\":\"2001\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 1\"},{\"district_id\":\"2002\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 2\"},{\"district_id\":\"2003\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 3\"},{\"district_id\":\"2004\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 4\"},{\"district_id\":\"2005\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 5\"},{\"district_id\":\"2010\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 6\"},{\"district_id\":\"2011\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 7\"},{\"district_id\":\"2012\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 8\"},{\"district_id\":\"2013\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 9\"},{\"district_id\":\"2014\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 10\"},{\"district_id\":\"2015\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 11\"},{\"district_id\":\"2016\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 12\"},{\"district_id\":\"2739\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ph\\u00fa Nhu\\u1eadn\"},{\"district_id\":\"2757\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2758\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh Th\\u1ea1nh\"},{\"district_id\":\"2759\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn G\\u00f2 V\\u1ea5p\"},{\"district_id\":\"2762\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Th\\u1ee7 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2763\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n Ph\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2764\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh T\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2765\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Ch\\u00e1nh\"},{\"district_id\":\"2769\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nh\\u00e0 B\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2768\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f3c M\\u00f4n\"},{\"district_id\":\"2767\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ee7 Chi\"},{\"district_id\":\"2766\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7n Gi\\u1edd\"}]","district":"Qu\u1eadn 6"}