Văn phòng cho thuê tại Hà Nội

Co working space trung tâm quận cầu gấy

Co working space trung tâm quận cầu gấy

1.3 triệu55m² Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cho thuê văn phòng diện tích 55m². Địa chỉ Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 1.3 triệu. Liên hệ số 0333587478

Dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói tại hà nội

Dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói tại hà nội

1.3 triệu55m² Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cho thuê văn phòng diện tích 55m². Địa chỉ 299 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 1.3 triệu. Liên hệ số 0333587478

Mặt bằng văn phòng chính chủ 70m kim mã ba đình

Mặt bằng văn phòng chính chủ 70m kim mã ba đình

8 triệu70m² Quận Ba Đình, Hà Nội

Cho thuê văn phòng diện tích 70m² giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ 48, Đường Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. Vị trí đường nội bộ. Giá 8 triệu

Dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói chuyên nghiệp

Dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói chuyên nghiệp

1.5 triệu60m² Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 299 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vị trí mặt tiền. Giá 1.5 triệu. Liên hệ số 0904252991

{"transaction":"r","currency":"trieu","cate":"V\u0103n ph\u00f2ng cho thu\u00ea","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]"}