Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng view kính bình thạnh

Cho thuê văn phòng view kính bình thạnh

19 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Cho thuê văn phòng mặt bằng trung tâm bình thạnh

Cho thuê văn phòng mặt bằng trung tâm bình thạnh

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng mặt bằng trung tâm bình thạnh 60m2

Văn phòng mặt bằng trung tâm bình thạnh 60m2

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Cho thuê văn phòng diện tích 120m2

Cho thuê văn phòng diện tích 120m2

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng khu vực trung tâm bình thạnh

Văn phòng khu vực trung tâm bình thạnh

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Cho thuê văn phòng khu vực trung tâm bình thạnh

Cho thuê văn phòng khu vực trung tâm bình thạnh

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng 60m2 quận bình thạnh

Văn phòng 60m2 quận bình thạnh

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng cho thuê trung tâm quận bình thạnh

Văn phòng cho thuê trung tâm quận bình thạnh

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng tầng 1 trung tâm bình thạnh

Văn phòng tầng 1 trung tâm bình thạnh

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Cho thuê văn phòng diện tích 114m2

Cho thuê văn phòng diện tích 114m2

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Cho thuê văn phòng tòa nhà the sun

Cho thuê văn phòng tòa nhà the sun

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng cho thuê quận bình thạnh

Văn phòng cho thuê quận bình thạnh

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng trung tâm quận bình thạnh

Văn phòng trung tâm quận bình thạnh

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Cho thuê văn phòng 60m2 bình thạnh

Cho thuê văn phòng 60m2 bình thạnh

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng bình thạnh tòa nhà the sun

Văn phòng bình thạnh tòa nhà the sun

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Cho thuê văn phòng diện tích 60m2

Cho thuê văn phòng diện tích 60m2

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng cho thuê 114m2 quận bình thạnh

Văn phòng cho thuê 114m2 quận bình thạnh

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Văn phòng cho thuê khu vực bình thạnh

Văn phòng cho thuê khu vực bình thạnh

35 triệu114m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 114m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

Mặt bằng văn phòng cho thuê bình thạnh

Mặt bằng văn phòng cho thuê bình thạnh

19 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 19 triệu. Liên hệ số 0931329648

Cho thuê văn phòng 120m2 quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng 120m2 quận bình thạnh

35 triệu120m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 120m². Địa chỉ 366A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 35 triệu. Liên hệ số 0931329648

{"transaction":"r","currency":"trieu","cate":"V\u0103n ph\u00f2ng cho thu\u00ea","city":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","districts":"[{\"district_id\":\"2001\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 1\"},{\"district_id\":\"2002\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 2\"},{\"district_id\":\"2003\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 3\"},{\"district_id\":\"2004\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 4\"},{\"district_id\":\"2005\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 5\"},{\"district_id\":\"2010\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 6\"},{\"district_id\":\"2011\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 7\"},{\"district_id\":\"2012\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 8\"},{\"district_id\":\"2013\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 9\"},{\"district_id\":\"2014\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 10\"},{\"district_id\":\"2015\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 11\"},{\"district_id\":\"2016\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 12\"},{\"district_id\":\"2739\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ph\\u00fa Nhu\\u1eadn\"},{\"district_id\":\"2757\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2758\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh Th\\u1ea1nh\"},{\"district_id\":\"2759\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn G\\u00f2 V\\u1ea5p\"},{\"district_id\":\"2762\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Th\\u1ee7 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2763\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n Ph\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2764\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh T\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2765\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Ch\\u00e1nh\"},{\"district_id\":\"2769\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nh\\u00e0 B\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2768\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f3c M\\u00f4n\"},{\"district_id\":\"2767\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ee7 Chi\"},{\"district_id\":\"2766\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7n Gi\\u1edd\"}]","district":"Qu\u1eadn B\u00ecnh Th\u1ea1nh"}