Văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tòa nhà halobuild 15 a nguyễn trung trưc, bình thạnh giá 10,5

Tòa nhà halobuild 15 a nguyễn trung trưc, bình thạnh giá 10,5

37 triệu150m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 150m² (9m x 26m). Địa chỉ 19 Ho Van Huê P9 Quận Pn Hcm, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 37 triệu. Liên hệ số 0867542224

Cho thuê văn phòng nguyễn trung trực p 15 bình thạnh

Cho thuê văn phòng nguyễn trung trực p 15 bình thạnh

15 triệu60m² Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cho thuê văn phòng diện tích 60m² (8m x 26m) giấy tờ hợp lệ. Địa chỉ 15 A Nguyễn Trung Trực P9 Bt, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vị trí mặt tiền. Giá 15 triệu

{"transaction":"r","currency":"trieu","cate":"V\u0103n ph\u00f2ng cho thu\u00ea","city":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","districts":"[{\"district_id\":\"2001\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 1\"},{\"district_id\":\"2002\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 2\"},{\"district_id\":\"2003\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 3\"},{\"district_id\":\"2004\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 4\"},{\"district_id\":\"2005\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 5\"},{\"district_id\":\"2010\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 6\"},{\"district_id\":\"2011\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 7\"},{\"district_id\":\"2012\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 8\"},{\"district_id\":\"2013\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 9\"},{\"district_id\":\"2014\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 10\"},{\"district_id\":\"2015\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 11\"},{\"district_id\":\"2016\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 12\"},{\"district_id\":\"2739\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ph\\u00fa Nhu\\u1eadn\"},{\"district_id\":\"2757\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2758\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh Th\\u1ea1nh\"},{\"district_id\":\"2759\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn G\\u00f2 V\\u1ea5p\"},{\"district_id\":\"2762\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Th\\u1ee7 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2763\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n Ph\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2764\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh T\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2765\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Ch\\u00e1nh\"},{\"district_id\":\"2769\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nh\\u00e0 B\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2768\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f3c M\\u00f4n\"},{\"district_id\":\"2767\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ee7 Chi\"},{\"district_id\":\"2766\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7n Gi\\u1edd\"}]","district":"Qu\u1eadn B\u00ecnh Th\u1ea1nh"}