Văn phòng cho thuê tại Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Danh sách văn phòng cho thuê đường nguyễn văn linh

Danh sách văn phòng cho thuê đường nguyễn văn linh

5 triệu50m² Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Cho thuê văn phòng diện tích 50m². Địa chỉ Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Vị trí mặt tiền. Giá 5 triệu. Liên hệ số 0935723727

{"transaction":"r","currency":"trieu","cate":"V\u0103n ph\u00f2ng cho thu\u00ea","city":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","districts":"[{\"district_id\":\"2147\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea9m L\\u1ec7\"},{\"district_id\":\"2141\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u1ea3i Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2145\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Li\\u00ean Chi\\u1ec3u\"},{\"district_id\":\"2144\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ng\\u0169 H\\u00e0nh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2143\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn S\\u01a1n Tr\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2142\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Kh\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2146\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f2a Vang\"}]","district":"Qu\u1eadn H\u1ea3i Ch\u00e2u"}