Vi tri đinh sư van hanh 5ty6 giam con 5ty.

5 tỷ40m² Quận 10, Hồ Chí Minh
m_ZGShIB7dND_1617618663.jpg
7770301_HWNDxF1In4_1617618667.jpg
7770301_v750VoGf9Y_1617618671.jpg
thum-m_ZGShIB7dND_1617618663.jpgthum-7770301_HWNDxF1In4_1617618667.jpgthum-7770301_v750VoGf9Y_1617618671.jpg
NHA MƠI VAO Ơ NGAY.
HEM THÔNG TƯ PHIA.
CACH MĂT TIÊN ĐƯƠNG CHI 1 CĂN.
KHU VƯC AN NINH, DÂN TRI CAO.
1 BƯƠC RA NGAY KHU SÂM UÂT NHÂT QUÂN 10.
GIA CHU THƯƠNG LƯƠNG TÔT, GĂP LA CHÔT.

Đặc điểm

  • Nhà mặt tiền
  • 40m²
  • Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh
  • Mặt tiền

Liên hệ

  • Huy Đăng
  • 0796168339
Ngày 16/04/2021
{"transaction":"s","cate":"Nh\u00e0 m\u1eb7t ti\u1ec1n c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","districts":"[{\"district_id\":\"2001\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 1\"},{\"district_id\":\"2002\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 2\"},{\"district_id\":\"2003\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 3\"},{\"district_id\":\"2004\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 4\"},{\"district_id\":\"2005\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 5\"},{\"district_id\":\"2010\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 6\"},{\"district_id\":\"2011\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 7\"},{\"district_id\":\"2012\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 8\"},{\"district_id\":\"2013\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 9\"},{\"district_id\":\"2014\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 10\"},{\"district_id\":\"2015\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 11\"},{\"district_id\":\"2016\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn 12\"},{\"district_id\":\"2739\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ph\\u00fa Nhu\\u1eadn\"},{\"district_id\":\"2757\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2758\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh Th\\u1ea1nh\"},{\"district_id\":\"2759\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn G\\u00f2 V\\u1ea5p\"},{\"district_id\":\"2762\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Th\\u1ee7 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2763\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2n Ph\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2764\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn B\\u00ecnh T\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2765\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Ch\\u00e1nh\"},{\"district_id\":\"2769\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nh\\u00e0 B\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2768\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f3c M\\u00f4n\"},{\"district_id\":\"2767\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ee7 Chi\"},{\"district_id\":\"2766\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7n Gi\\u1edd\"}]","district":"Qu\u1eadn 10"}