Văn phòng miễn phí phí làm việc ngoài giờ tòa nhà seahorse

10 triệu15m² Quận Hải Châu, Đà Nẵng
m_0uON3k29jX_1627439209.jpg
8005221_3c6aSpwKVj_1627439213.jpg
thum-m_0uON3k29jX_1627439209.jpgthum-8005221_3c6aSpwKVj_1627439213.jpg
Cho thuê văn phòng tại Yên Bái, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Diện tích 15 m2, ngang m, dài m. Mặt tiền. Giá 10 triệu

Đặc điểm

  • Văn phòng
  • 15m²
  • Yên Bái, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Mặt tiền

Liên hệ

  • Kim Thủy
  • 0935999438
Ngày 07/09/2021

Văn phòng Cho thuê tương tự

Xem thêm
{"transaction":"r","cate":"V\u0103n ph\u00f2ng cho thu\u00ea","city":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","districts":"[{\"district_id\":\"2147\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea9m L\\u1ec7\"},{\"district_id\":\"2141\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u1ea3i Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2145\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Li\\u00ean Chi\\u1ec3u\"},{\"district_id\":\"2144\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ng\\u0169 H\\u00e0nh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2143\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn S\\u01a1n Tr\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2142\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Kh\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2146\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f2a Vang\"}]","district":"Qu\u1eadn H\u1ea3i Ch\u00e2u"}