Văn phòng quận hải châu chỉ 8 trtháng cho 70m2, liên hệ office danang

8 triệu70m² Quận Hải Châu, Đà Nẵng
m_xgCGqVJX19_1627290450.jpg
8055772_xFAeRJ23zE_1627290453.jpg
8055772_GAk9N0EIOz_1627290458.jpg
8055772_g6lhK2CBPe_1627290462.jpg
thum-m_xgCGqVJX19_1627290450.jpgthum-8055772_xFAeRJ23zE_1627290453.jpgthum-8055772_GAk9N0EIOz_1627290458.jpgthum-8055772_g6lhK2CBPe_1627290462.jpg
Cho thuê văn phòng đường 30/4, tòa nhà mới xây năm 2020.
Giá thuê cực tốt cho các đơn vị
.
Diện tích: 70 m2
Giá thuê: 8 triệu/tháng
Văn phòng đã có sẵn hệ thống điện 2 điều hòa.
Sẵn sàng bàn giao ngay.
Liên hệ OFFICE DANANG

Đặc điểm

  • Văn phòng
  • 70m²
  • 304, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Mặt tiền

Liên hệ

  • Kim Thủy
  • 0935999438
Ngày 26/07/2021
{"transaction":"r","cate":"V\u0103n ph\u00f2ng cho thu\u00ea","city":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","districts":"[{\"district_id\":\"2147\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea9m L\\u1ec7\"},{\"district_id\":\"2141\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u1ea3i Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2145\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Li\\u00ean Chi\\u1ec3u\"},{\"district_id\":\"2144\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ng\\u0169 H\\u00e0nh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2143\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn S\\u01a1n Tr\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2142\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Kh\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2146\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f2a Vang\"}]","district":"Qu\u1eadn H\u1ea3i Ch\u00e2u"}